Anh chàng này làm việc chung với em đồng nghiệp Honoka Furukawa này quả thực thật hạnh phúc. Mặc dù biết anh chàng này đã có người yêu rồi, nhưng vẫn thích vẫn muốn khiêu gợi cậu ta làm tình với mình. Anh chàng này đã thiếu tình táo và vập luôn vào với em nó. Cả hai nện nhau cháy máy, bất chấp chỗ làm luôn…. Cực kỳ cháy….