Akari Tsumugi một nữ giáo viên xinh đẹp, mới nhận công việc mới được có mấy ngày nhưng mà em nó đã bị tên đồng nghiệp nện co tơi tả. Cũng chỉ vì xinh, vì đẹp mà em nó đã không thể nào mà chạy thoát được anh chàng biến thái kia. Cứ thế hàng ngày em nó bị nện dã man ngay tại trường học, nơi rất nhiều người qua lại luôn. Câu chuyện này sẽ diễn biến ra sao, mời an em cùng đón xem!!